Adatvédelmi tájékoztató


Hanula Erika egyéni vállalkozó (továbbiakban Adatkezelő) az online értékesítés és tanfolyami regisztrációval kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag értesítések, részvétellel, vásárlással vagy postázással kapcsolatos kötelezettsége (pl. számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált érdeklődők az online felületen megadott személyes adatait.

Az adatkezelő címe:2013, Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/D.

Az adatkezelő e-mail címe: [email protected]

Az adatkezelő telefonszáma: +36203508872

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a)

Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez:

A felhasználó kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre:

Regisztrálók, webáruház vásárlók

A kezelt adatok köre:

A regisztrálók által a regisztráció során megadott, illetve a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím

Az adatgyűjtés célja:

Információközlés, tanfolyamok visszaigazolása, megrendelések teljesítése, számlázás

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

Hanula Erika egyéni vállalkozó

Az adatkezelés időtartama:

Az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően, illetve a tanfolyami részvételt követően a jogszabályoknak megfelelő időtartamon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést vagy regisztrációt küldött el, akkor a megrendeléshez vagy visszaigazoláshoz az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Privacy Policy

This Privacy Policy governs the manner in which the School collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a “Student”) of the School. This Privacy Policy applies to the School and all Courses offered by the School.


Personal identification information

We may collect personal identification information from Students in a variety of ways, including, but not limited to, when Students enroll in the School or a Course within the School, subscribe to a newsletter, and in connection with other activities, services, features, or resources we make available in our School. Students may visit the School anonymously. We will collect personal identification information from Students only if they voluntarily submit such information to us. Students can refuse to supply personal identification information but doing so may prevent them from engaging in certain School related activities.

How we use collected information

The School may collect and use Students’ personal identification information for the following purposes:

  • To improve customer service
  • Information you provide helps us respond to your customer service requests and support needs more efficiently.
  • To personalize user experience
  • We may use information in the aggregate to understand how our Students as a group use the services and resources provided in our School.
  • To send periodic emails
  • We may use Student email addresses to send Students information and updates pertaining to their order. Student email addresses may also be used to respond to Student inquiries, questions, or other requests.

Sharing your personal information

We do not sell, trade, or rent Student personal identification information to others.

Third party websites

Student may find advertising or other content in our School that link to the websites and services of our partners, suppliers, advertisers, sponsors, licensors and other third parties. We do not control the content or links that appear on these websites and are not responsible for the practices employed by websites linked to or from our School. In addition, these websites or services, including their content and links, may be constantly changing. These websites and services may have their own privacy policies and customer service policies. Browsing and interaction on any other website, including websites which have a link to our Student, is subject to that website's own terms and policies.

Changes to this Privacy Policy

The School has the discretion to update this Privacy Policy at any time. We encourage Students to frequently check this page for any changes. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this Privacy Policy periodically and become aware of modifications.

Your acceptance of these terms

By enrolling in the School, you signify your acceptance of this Privacy Policy. If you do not agree to this Privacy Policy, please do not enroll in the School. Your continued enrollment in the School following the posting of changes to this Privacy Policy will be deemed your acceptance of those changes.